contributie

  • De contributie is onderverdeeld in 3 categorieën en heeft verschillende tarieven; A-lid (actieve leden) € 25,00, B-lid (niet actieve leden) € 50,00. C-lid, leden die de lessen volgen via de Gemeente en Kramp
  • In september zal de automatische incasso plaatsvinden.
  • Voor leden die c-lid zijn via ‘de gemeente’ of ‘de firma Kramp’ en daar hun lessen volgen wordt de contributie via de werkgever betaald. Zij hoeven geen actie te ondernemen. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de administratie.
  • Leden die op 31 augustus nog geen machtiging hebben afgegeven voor een automatische incasso en de contributie niet hebben voldaan, moeten er zelf voor zorgen dat zijn of haar contributie betaald wordt voor 1 november, daarna wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Een machtigingsformulier kunt u aanvragen door een mailtje te sturen naar de penningmeester :
  • Mocht u uw lidmaatschap in de loop van het jaar hebben opgezegd, dan moet u de contributie over het nu lopende jaar wel betalen, want de beëindiging gaat pas in per 31 december van het lopende jaar.