Jaarlijks moeten een flink aantal diploma’s worden verlengd. Voor verlenging van de geldigheid van uw diploma is het nodig dat de kaderinstructeur verklaart dat u competent bent.

Tijdens de lessen moet u niet alleen aanwezig zijn, maar ook actief de lessen volgen en oefeningen uitvoeren. Op grond van dit actief meedoen, kan de kaderinstructeur zich een beeld van u vormen en bepalen of u al of niet competent verklaard kunt worden.

verlenging diploma

Bedenk goed dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft èn er zelf voor moet zorgen dat u de herhalingslessen volgt, meedoet aan de oefeningen en zo aantoont dat u aan de eisen voldoet. (Leden die niet aan de vereisten voor verlenging van hun diploma voldoen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Omdat het werken met de gele kaarten dit nogal eens verwarring gaf over waar dat de kaart thuis hoort in de kaartenbak, hebben we besloten niet meer met de gele kaarten te werken, we willen u vragen bij het begin van de les uw diploma in te leveren of u persoonlijk te melden bij de administratie van die lesavond. Zodat u “afgetekend” kan worden op de presentielijst.