Jaarlijks moeten een flink aantal diploma’s worden verlengd. Voor verlenging van de geldigheid van uw diploma is het nodig dat de kaderinstructeur verklaart dat u competent bent.

Tijdens de lessen moet u niet alleen aanwezig zijn, maar ook actief de lessen volgen en oefeningen uitvoeren. Op grond van dit actief meedoen, kan de kaderinstructeur zich een beeld van u vormen en bepalen of u al of niet competent verklaard kunt worden.

verlenging diploma

Bedenk goed dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft èn er zelf voor moet zorgen dat u de herhalingslessen volgt, meedoet aan de oefeningen en zo aantoont dat u aan de eisen voldoet. (Leden die niet aan de vereisten voor verlenging van hun diploma voldoen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld).