Wijzigingen in uw gegevens altijd doorgeven aan de administratie

Wijzigingen in uw gegevens, zoals adreswijziging, beëindiging lidmaatschap, overlijden, volgen van lessen bij andere vereniging, overstap naar andere vereniging e.d. moeten altijd schriftelijk en zo snel mogelijk worden gemeld bij de administratie.

ehbo foto1

Beëindiging van het lidmaatschap vind plaats tegen het einde van het verenigingsjaar (31 december). De opzegging moet schriftelijk geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken, dus voor 1 december.

Bedenk dat de administratie wordt verzorgd door een vrijwilligster in haar vrije tijd, naast een volledige dagtaak elders. Uw vragen of mededelingen kunt u daarom het beste schriftelijk of per e-mail doen. Het e-mail adres van de administratie luidt:

Voor spoedeisende vragen of opmerkingen kunt u ook altijd bij de bestuursleden terecht.

Voor het doorgeven van een wijziging kan onderstaand formulier worden ingevuld

 

Wijzigingsformulier


1234 AA