Geen Algemene ledenvergadering

Helaas gaat de geplande Algemene ledenvergadering van woensdag 15 april niet door. U hoort t.z.t. een nieuwe datum.