ehbo foto10ehbo foto9

Data informatieles motorongevallen:

Data voor 2022 nog nader te bepalen. In tegenstelling tot wat in het gele boekje staat zullen de lessen plaatsvinden in maart. Deelnemers krijgen t.z.t. de uitnodiging.

Voor alle data geld aanvang 20.00 uur