vacature secretaris

De huidige secretaris van EHBO Vereniging Varsseveld heeft aangegeven na dit jaar te willen stoppen. We zoeken een kandidaat, deze kan dit hele jaar nog meekijken met de huidige secretaris. De taken van de secretaris zijn:

-Bijhouden ledenadministratie.
-De mail controleren en beantwoorden (via mailadres en contactformulier website).
-Mensen die belangstelling hebben voor de cursus EHV, uitnodiging sturen. Examens aanvragen.
-Diplomaverlengingen aanvragen en versturen.
-Uitnodigingen maken voor de bijeenkomsten, en versturen.
-Blokindeling maken voor de herhalingslessen (i.s.m. het Kader).
-Voorkeurslijst maken voor de blokindeling, deze kan op de ALV worden ingevuld.
-Lijst met (activiteiten-)data maken (t.b.v. schoonmaak).
-Elk jaar bekijken of er jubilarissen zijn en oorkondes (laten) maken.
-Presentielijsten maken en controleren. Evt. nabellen/-mailen.
-Assisteren bij maken en verspreiding van het Gele boekje.
-Zorgen dat attenties geregeld worden.
-Vormt samen met voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur en representeert aldus de vereniging (bij officiële gelegenheden).

Lijkt dit je wat, of heb je vragen, neem contact op met de secretaris via: